CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC SỰ NGHIỆP GIỮA MISA VÀ NHÀ TRƯỜNG

Sáng ngày 02/07/2022, tại Phòng Hội trường Tòa nhà MISA, đại diện Khoa Tài chính – Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh cùng đại diện đến từ các Trường Cao đẳng, Đại học đã tham dự chương trình “Đối tác sự nghiệp giữa MISA và Nhà trường”.

Nguyễn Thị Phương Quyên – Phó Giám đốc Văn phòng MISA Hồ Chí Minh trao đổi cùng các Trường

Hợp tác đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là một chiến lược quan trọng trong việc phát triển giáo dục tại Việt Nam. Xác định được tầm quan trọng đó, Công ty cổ phần Misa (MISA) đã không ngừng tăng cường sự gắn kết với các Trường Cao đẳng, Đại học trong các hoạt động: tài trợ phần mềm, tập huấn đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho sinh viên, hoạt động hợp tác, hỗ trợ sinh viên và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp….

Trên cơ sở kết quả khảo sát của MISA cho đối tượng  sinh viên vừa tốt nghiệp, một thực trạng cho thấy sinh viên tốt nghiệp từ các Trường Đại học, Cao đẳng còn thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa có môi trường trải nghiệm, thái độ làm việc chưa tốt, tính cam kết công việc chưa cao, song song yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng nhiều. Do đó, trong thời gian tới với mục tiêu cùng đồng hành xuyên suốt với sinh viên, tạo môi trường doanh nghiệp thực tế cho sinh viên trải nghiệm, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tế và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên, MISA và Nhà Trường sẽ xây dựng hành trình cùng đồng hành xuyết suốt với sinh viên trong suốt quá trình học tập với mục tiêu: định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và phỏng vấn tuyến dụng sinh viên.

Đại diện các Trường chụp hình lưu niệm cùng MISA