THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG

graduated

Khoa xin thông báo đến các sinh viên bậc Cao đẳng khóa 10, 11, 12, 13 đạt các điều kiện xét tốt nghiệp như sau:

Điểm trung bình tích lũy đạt từ 6.0 trở lên.

Tổng số tín chỉ tích lũy cho khóa 10, 11 và 12 là 103 tín chỉ và khóa 13 là 109 tín chỉ

Anh văn chuẩn đầu ra theo chuẩn của từng khóa học.

Nội dung cụ thể và mẫu biểu xét tốt nghiệp, sinh viên xem trong file đính kèm:

Don xet tot nghiep

(48) 07.11 thong bao v.v nop don xet TN bac CD khoa 10.11.12.13