THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG – KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – VIB

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về thông tin Chương trình thực tập sinh tiềm năng – Khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng Vietnam International (VIB) như sau:

1/ Số lượng đăng tuyển: 60 bạn Thực tập sinh tiềm năng cho Phòng kinh doanh thuộc Khối Khách hàng Cá Nhân

2/ Thời gian đăng ký và thực tập: Dự kiến tổ chức phỏng vấn từ ngày 10 – 15/04/2018 và tiếp nhận thực tập vào 25/04 /2018

3/ Link đăng ký: https://careers.vib.com.vn/vi/job/thuc-tap-sinh-tim-nang-tro-ly-quan-ly-khach-hang/1869

4/ Những HSSV quan tâm, muốn đăng ký có thể mail trực tiếp đến anh Trần Hữu Tâm theo email: Tam.tranhuu@vib.com.vn

5/ File đính kèm thêm:

Mo ta cong viecHR-01

 

Trân trọng thông báo!