THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI VÀ TRẢ NỢ CÁC HỌC PHẦN VĂN HÓA PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG CẤP KHÓA 2013, 2014, 2015, 2016 (ĐỐI TƯỢNG CHƯA TỐT NGHIỆP THPT)

Căn cứ theo Thông báo số104/TB-CNTĐ-ĐT của trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, khoa Tài chính Kế toán xin thông báo đến học sinh trung cấp khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (đối tượng tốt nghiệp THCS hoặc đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT ) nội dung thông báo cụ thể như sau:

1/ Thời lượng học ôn tập các học phần:

  • Học sinh chưa đạt các học phần Toán/Toán 1,2,2A,3,4,4A,5,6,6A sẽ học ôn tập môn Toán, thời lượng 15 tiết.
  • Học sinh chưa đạt các học phần Lý/Vật lý 1,1A,2,2A,3,3A,4,5 sẽ học ôn tập môn Vật lý, thời lượng 15 tiết.
  • Học sinh chưa đạt các học phần Hóa/Hóa học 1,1A,2,2A,3,3A,4,5 sẽ học ôn tập môn Hóa học, thời lượng 15 tiết.
  • Học sinh chưa đạt các học phần Văn/Ngữ văn 1,2,3,4,5 sẽ học ôn tập môn Ngữ văn, thời lượng 15 tiết.
  • Học sinh chưa đạt các học phần Lịch sử 1,2,3 sẽ học ôn tập môn Lịch sử, thời lượng 15 tiết.
  • Học sinh chưa đạt các học phần Địa lý 1,2,3 sẽ học ôn tập môn Địa lý, thời lượng 15 tiết

2/ Kế hoạch học ôn tập và thi trả nợ các học phần văn hóa phổ thông:

   – Giáo viên: tiến hành thông báo, tiếp nhận và lập danh sách học sinh đăng ký học ôn tập và thi trả nợ các học phần VHPT (theo mẫu đính kèm) gửi về Khoa Tài chính Kế toán để Khoa tập hợp và gửi cho Phòng QLĐT từ 03/07/2018 đến 04/08/2018

   – Học sinh: thực hiện đóng lệ phí học ôn tập và thi trả nợ học phần VHPT từ 23/07/2018 đến 18/08/2018

   – Lịch học ôn tập trả nợ các học phần: từ ngày 20/08/2018 đến 05/09/2018 (cụ thể xem trong file Thông báo đính kèm)

 – Lịch thi trả nợ các học phần: từ 23/08/2018 đến 06/09/2018 (cụ thể xem trong file Thông báo đính kèm)

   – Chấm thi, nhập điểm: từ 10/09/2018 đến 15/09/2018

3/ Học sinh đóng lệ phí học ôn tập và thi trả nợ đối với 01 học phần là 205.000 đồng (tương đương 01 tín chỉ lý thuyết là 135.000 đồng và lệ phí thi lại học kỳ là 70.000 đồng/môn)

*** Đây là đợt cuối Nhà trường tổ chức học và thi trả nợ các học phần văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (đối tượng tốt nghiệp THCS hoặc đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT). Do đó, những học sinh chưa đạt các học phần này bắt buộc phải đăng ký học và thi trả nợ trong đợt này, các trường hợp không đăng ký học sẽ không được giải quyết.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm: TB to chuc hoc va thi tra no HPVHPT – Dot cuoi,  3.Mau DS hoc sinh dang ky – Khoa)