Chuyên mục: Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO HSSV

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp cho HSSV cụ thể như sau: 1/ Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp: 8h00, thứ bảy, ngày 18/05/19 2/ Địa điểm: Hội trường H (Có thể thay đổi địa điểm tùy vào số lượng tham gia, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể nếu […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ÔN VÀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về Thông báo tổ chức ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra do trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức tổ chức, cụ thể như sau: – Địa điểm tư vấn và đăng ký: Phòng Ghi Danh (A022) Điện thoại 028 3897 2339 – Thời gian tổ chức […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ HSSV NĂM HỌC 2018-2019

Theo Thông báo số 13/TB-CNTĐ-SV, nay, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về chương trình gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và HSSV năm học 2018-2019 cụ thể như sau:      1/ Thời gian: lúc 7h45 ngày 30/03/2019 (thứ bảy) 2/ Địa điểm: Hội trường H 3/ […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC HK II NĂM HỌC 2018-2019

     Theo Thông báo số 10/TB-CNTĐ-TC từ phòng Tài chính kế toán, nay, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về Mức thu học phí, phí đối với HSSV hệ chính quy của Học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau: A. Trình độ Trung cấp chính quy: […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HSSV HK2 NĂM HỌC 2018-2019

Theo thông báo số 10/TB-CNTĐ-ĐT của Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, nay, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc ban hành sổ tay HSSV HK2 năm học 2018-2019 cụ thể như sau: – Sổ tay học sinh, sinh viên – học kỳ 2 năm học 2018 […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK2 NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ theo Thông báo số 06/TB-CNTĐ-ĐT, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về thời gian đăng ký học phần HK2 năm học 2018-2019 cụ thể như sau: *** HSSV đăng ký học phần tại website: http://online.tdc.edu.vn/. Trong quá trình đăng ký học phần nếu có thắc mắc thì HSSV liên […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO HSSV NĂM 2018

     Theo kế họạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho HSSV năm 2018 đã đưa tin sẽ diễn ra vào lúc 7h30 thứ bảy, ngày 12/01/2019 tại hội trường B. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng HSSV đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp chưa đảm bảo số lượng tổ chức. Vì thế, thời gian tổ […]

Xem tiếp

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI “KẾ TOÁN VIÊN GIỎI” NĂM HỌC 2018-2019

Theo thông báo đã đưa tin về Vòng chung kết Cuộc thi “Kế toán viên giỏi” năm học 2018 – 2019 do Khoa Tài chính kế toán và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức diễn ra vào lúc 13h00 ngày 15/12/18 tại sảnh hội trường H trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, nay, khoa Tài chính […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN 3, 4, 5

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 06/07/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về việc ban hành tiến độ năm học 2018 – 2019  và Kế hoạch đào tạo học phần Anh văn 3, Anh văn 4, Anh văn 5 của Khoa Tiếng Anh. Nhằm tạo điều kiện cho học […]

Xem tiếp