Chuyên mục: Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2018

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực Kế toán có trình độ chuyên môn nghề nghiệp vững vàng, tạo điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các bạn HSSV đã tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, căn cứ theo Thông báo số 50/TB-CNTĐ-TDN, nay khoa Tài chính – Kế […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ theo Thông báo số 72/TB-CNTĐ-ĐT, nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến toàn thể HSSV của khoa thông tin về thời gian đăng ký học phần học kỳ hè, năm học 2017-2018 cụ thể như sau: – Thời gian đăng ký chính thức: 8h00 ngày 18/06/18 đến 24h00 ngày 24/06/18 – […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO V/V BAN HÀNH SỔ TAY HSSV HK HÈ NĂM HỌC 2017-2018

Theo Thông báo số 74/TB-CNTĐ-ĐT, nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến toàn thể HSSV của khoa thông tin về việc ban hành sổ tay HSSV học kỳ hè năm học 2017 – 2018 như sau: Sổ tay học sinh, sinh viên – học kỳ hè năm học 2017 – 2018 được ban hành […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO V/V LƯU ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN HK2 NĂM HỌC 2017-2018

Theo Thông báo số 112/TB-CNTĐ-ĐT, nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến toàn thể HSSV của khoa một số thông tin về việc lưu điểm các học phần HK2 năm học 2017-2018 như sau: 1/ Thời gian: + Lưu điểm quá trình, điểm thi các học phần của HK2 năm học 2017-2018 vào phần mềm […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP HỌC HÈ NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên năm cuối tốt nghiệp ra trường và các bạn sinh viên có nhu cầu trả nợ học phần, nay, khoa Tài chính – Kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc mở lớp học phần cho sinh viên có nhu cầu học […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG “NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT”

Căn cứ theo Thông báo số 37/TB-CNTĐ-SV ngày 27/04/2018 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc nộp hồ sơ xét cấp Học bổng “Người ban đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật” cụ thể như sau: 1/ […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp trong việc gắn kết giữa nhà trường, khoa với doanh nghiệp thông qua quá trình thực tập tại đơn vị. Nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến CVHT khóa 15 Cao đẳng và sinh viên về chương trình thực tập […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG – KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – VIB

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về thông tin Chương trình thực tập sinh tiềm năng – Khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng Vietnam International (VIB) như sau: 1/ Số lượng đăng tuyển: 60 bạn Thực tập sinh tiềm năng cho Phòng kinh doanh thuộc Khối […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 2)

Căn cứ theo Thông báo số 27/TB-CNTĐ-SV ngày 29/03/2018 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc nộp hồ sơ xét cấp Học bổng vượt khó năm học 2017-2018 (Đợt 2) như sau: 1/ Giá trị học bổng: 2,000,000 […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HK 2 NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ theo Thông báo số 19/TB-CNTĐ-SV ngày 14/03/2018 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc nộp Hồ sơ miễn, giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau: 1/ Đối tượng được miễn, giảm học […]

Xem tiếp