Chuyên mục: Tin tức

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 95/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI […]

Xem tiếp

HSSV THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ thông báo số 133/TB-CNTĐ-SV, tất cả sinh viên cần thực hiện ký cam kết năm học 2017-2018 hai nội dung sau: – Quy định về an toàn giao thông; – Quy chế học sinh sinh viên. Để thực hiện, sinh viên thực hiện theo các bước như sau: Đăng nhập vào hệ thống […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Trường Cao Đảng Công Nghệ Thủ Đức thông báo tuyển sinh liên thông. Các ngành nghề bao gồm Kế Toán và  thời gian đào tạo được quy định chi tiết trong file đính kèm. Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2017. Trân trọng! Thong bao tuyen sinh CDLT 2017

Xem tiếp

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.3.2

Ngày 07/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 424/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (gọi tắt là SAFE-CA). Giấy phép số 424/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021. Ngày […]

Xem tiếp

QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BHXH

Nhằm thực hiện quy định mới về cấp mã số BHXH tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH các tỉnh yêu cầu người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH hoặc đã có mã số BHXH thực hiện việc điều chỉnh thông tin sẽ phải thực hiện lập mẫu TK1-TS. Việc lập mẫu được […]

Xem tiếp

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Thông báo tuyển sinh liên thông ngành Kế Toán hệ chính quy. Thời gian đào tạo 1,5 năm. Môn thi tuyển sinh: Môn Nguyên lý Kế toán và Kế toán doanh nghiệp Địa điểm nhận hồ sơ tại trường. Các thông tin và quyền lợi khác của người học, sinh viên tham khảo file đính […]

Xem tiếp

Gia hạn và Hoàn trả học phí năm học 2017-2018 cho khóa 2017

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo về việc hoàn trả học phí và các khoản bảo hiểm đối với HSSV bậc Cao đẳng và bậc TCCN hệ chính quy năm học 2017-2018 như sau: I. Gia hạn nộp học phí và lệ phí: Nhà trường sẽ gia hạn nộp học phí đối […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HK II-CĐLT KHÓA 2016

Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp thông báo đến các sinh viên bậc Cao đẳng Liên thông khóa 2016 về việc đóng học phí HK II. Theo đó, sinh viên cần đăng nhập vào website để biết mức học phí cần đóng và đóng học phí đến 16-10-2017. Chi […]

Xem tiếp