Chuyên mục: Giáo viên

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG “THÁNG CÔNG NHÂN” LẦN THỨ 10 VÀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG” 2018

Căn cứ theo Thông báo số 19/KH-CNTĐ-CĐ ngày 18/04/18 của BCH Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Khoa Tài chính Kế toán xin thông báo đến tập thể Giảng viên, Nhân viên Khoa Tài chính Kế toán thông tin về Kế hoạch phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp trong việc gắn kết giữa nhà trường, khoa với doanh nghiệp thông qua quá trình thực tập tại đơn vị. Nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến CVHT khóa 15 Cao đẳng và sinh viên về chương trình thực tập […]

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỪ 2018

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây: – Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; – Danh mục hệ thống tài khoản […]

Xem tiếp

KHOẢN NÀO ĐƯỢC TÍNH VÀO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

Với người lao động nói chung, cũng như nhân viên kế toán nói riêng, các được tính và không tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì rất quan trọng. Do đó, bài viết đã trình bày 37 khoản không được trừ khi tính thuế TNCN của người lao động theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Khoản […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Để chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp năm 2017 được diễn ra thành công và tốt đẹp, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể các sinh viên như sau: Để biết thêm thông tin chi tiết, mời xin viên tham khảo file đính kèm:(72) 11.29 thong bao tham du le tot […]

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 95/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI […]

Xem tiếp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương 2017

Nhằm giúp các bạn sinh viên thực hiện việc xác định Thuế TNCN năm 2017 được nhanh chóng và chính xác, Khoa gởi các bạn các file hướng dẫn chi tiết như sau: 45khoanphucap_trocap_khongchiuthueTNCN CachTinhThueThuNhapCaNhan2017 TinhThueThuNhapCaNhan_2017 Nguồn: Thư viện Pháp Luật Online

Xem tiếp

QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BHXH

Nhằm thực hiện quy định mới về cấp mã số BHXH tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH các tỉnh yêu cầu người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH hoặc đã có mã số BHXH thực hiện việc điều chỉnh thông tin sẽ phải thực hiện lập mẫu TK1-TS. Việc lập mẫu được […]

Xem tiếp

Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc

Theo Khoản 1 Điều 121 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, kể từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (hiện nay, đối tượng này không phải tham gia đóng […]

Xem tiếp