Chuyên mục: Giáo viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẶT MUA TÀI LIỆU NGOẠI VĂN ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ TRƯỜNG TIÊN TIẾN

     Nhằm đáp ứng tiêu chí trường tiên tiến bậc Cao đẳng và TCCN theo quyết định số 3036/QĐ-UBND của UBND thành phố về Tiêu chuẩn 5.1, tiêu chí “Có sách, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước“. Trong thông báo số 19/CNTĐ-TTT, Trung tâm Thông tin – Thư viện có giới thiệu và […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM HỌC 2018-2019 CHO CBGVNV

Căn cứ theo Thông báo số 67-TB/ĐU của Đảng ủy trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, nay khoa Tài chính Kế toán xin thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên và Nhân viên của khoa được biết về thông tin tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cụ thể […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI VÀ TRẢ NỢ CÁC HỌC PHẦN VĂN HÓA PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG CẤP KHÓA 2013, 2014, 2015, 2016 (ĐỐI TƯỢNG CHƯA TỐT NGHIỆP THPT)

Căn cứ theo Thông báo số104/TB-CNTĐ-ĐT của trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, khoa Tài chính Kế toán xin thông báo đến học sinh trung cấp khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (đối tượng tốt nghiệp THCS hoặc đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT ) nội dung thông báo cụ […]

Xem tiếp

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG “THÁNG CÔNG NHÂN” LẦN THỨ 10 VÀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG” 2018

Căn cứ theo Thông báo số 19/KH-CNTĐ-CĐ ngày 18/04/18 của BCH Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Khoa Tài chính Kế toán xin thông báo đến tập thể Giảng viên, Nhân viên Khoa Tài chính Kế toán thông tin về Kế hoạch phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp trong việc gắn kết giữa nhà trường, khoa với doanh nghiệp thông qua quá trình thực tập tại đơn vị. Nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến CVHT khóa 15 Cao đẳng và sinh viên về chương trình thực tập […]

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỪ 2018

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây: – Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; – Danh mục hệ thống tài khoản […]

Xem tiếp

KHOẢN NÀO ĐƯỢC TÍNH VÀO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

Với người lao động nói chung, cũng như nhân viên kế toán nói riêng, các được tính và không tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì rất quan trọng. Do đó, bài viết đã trình bày 37 khoản không được trừ khi tính thuế TNCN của người lao động theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Khoản […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Để chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp năm 2017 được diễn ra thành công và tốt đẹp, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể các sinh viên như sau: Để biết thêm thông tin chi tiết, mời xin viên tham khảo file đính kèm:(72) 11.29 thong bao tham du le tot […]

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 95/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI […]

Xem tiếp