Chuyên mục: Sinh viên

QUY ĐỊNH TRÍCH KHẤU HAO 2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Thông tư 28/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016. Nội dung đề cập đến […]

Xem tiếp

MẪU BIỂU THỰC TẬP CĐ KHÓA 14

Khoa gửi các bạn sinh viên các mẫu biểu thực tập cần thiết. Sinh viên vui long tải về các mẫu biểu đính kèm. 5. Nhat ky thuc tap TDN 7.5.1.L – B5 6.PHIEU DANH GIA KET QUA THUC TAP CUA DOANH NGHIEP-TNL 7.5.1. L û B6 7.PHIEU NHAN XET CUA GIANG VIEN HUONG DAN-TNL […]

Xem tiếp

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN NĂM 2017

Sau đây là danh sách các đỗi tượng được miễn thuế Thu nhập cá nhân năm 2017 và căn cứ pháp lý thực hiện là Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các thông tư của Bộ Tài chính. STT Đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN Căn cứ pháp lý 1 Được miễn, giám […]

Xem tiếp

Nghị định 174 hướng dẫn luật kế toán 2015

Nghị định 174/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế các văn bản sau đây: (i) Nghị định 128/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước ngày 31/5/2004. (ii) Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngày 31/5/2004 […]

Xem tiếp

QUYẾT TOÁN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đối với hoạt động thuế, phí và lệ phí có các văn bản có hiệu lực như sau: + Việc kê khai, thu, nộp, quyết toán phí và lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP + Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (LPTB) thay thế Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định […]

Xem tiếp