Category: Cựu sinh viên

0

Cựu sinh viên Trần Hoàng Hải

Cựu sinh viên Trần Hoàng Hải khóa 2018 – 2021 Sinh ngày: 18/04/2000 Lớp: CD18KT3- Khóa 2018 – 2021. Công ty đang làm việc: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ MoTo Hồng Phương...

0

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Trang

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa 2018-2021 Cựu sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Trang Sinh ngày: 15/12/2000 Lớp: CD18KT5- Khóa 2018 – 2021. Công ty đang làm việc: Công ty Cổ phần...

0

Cựu sinh viên Bùi Thị Hiền

Cựu sinh viên Bùi Thị Hiền khóa 2018-2021 Cựu sinh viên Bùi Thị Hiền Sinh ngày: 15/06/1999 Lớp: CD18KT1- Khóa 2018 – 2021. Công ty đang làm việc: Resort Melia Hồ Tràm – Công...

0

Cựu sinh viên Đinh Thị Thủy Tiên

Cựu sinh viên Đinh Thị Thủy Tiên Khóa 2018-2021 Cựu sinh viên Đinh Thị Thủy Tiên Sinh ngày: 30/10/2000 Lớp: CD18KT2- Khóa 2018 – 2021. Công ty đang làm việc: Công ty Cổ phần...