Giới thiệu Khoa Tài Chính – Kế toán

trang

Giới thiệu Khoa

 • Khoa Tài chính – Kế toán thành lập từ năm 2008.
 • Mục tiêu đào tạo: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, có đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng phù hợp với các vị trí: kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giao dịch viên, cán bộ tín dụng tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp…
nen

Đội ngũ giảng viên

 • 100%  có trình độ sau đại học.
 • 100% đạt chuẩn, có năng lực chuyên môn cao.
 • Giàu kinh nghiệm thực tiễn, say mê công tác nghiên cứu và giảng dạy.
 • Các chuyên viên làm việc tại các ngân hàng Đông Á, Vietinbank, MSB…
bghep

Cơ sở vật chất

 • Chương trình đào tạo cập nhật hàng năm, 70% khối lượng chương trình là thực hành.
 • Phòng học lý thuyết đầu tư trang thiết bị đáp ứng đầy đủ điều kiện giảng dạy và học tập.
 • Phòng mô phỏng thực hành theo mô hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp 

Thực tập và việc làm

 • Tham gia thường xuyên các đợt tham quan doanh nghiệp.
 • Tham gia học phần thực tập doanh nghiệp.
 • Được hỗ trợ nơi thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.
 • Tốt nghiệp ngành Kế toán, Kế toán Tin học và Kế toán doanh nghiệp người học làm việc được ở các vị trí: kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng…
 • Tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng người học làm việc được ở các vị trí: giao dịch viên, chuyên viên các lĩnh vực tại ngân hàng, nhân viên môi giới chứng khoán, ngân quỹ…

 Cao Phước Kiên

   Trưởng khoa

  Huỳnh Thị Hiền

  P. trưởng khoa

  Nguyễn Thân

    Giảng viên

Nguyễn Thị Viên

      Giảng viên

 Phạm Ngọc Anh

          Thư ký

     Lê Văn Thừa

      Giảng viên

 Bí thư Đoàn khoa TCKT

 Lê Thị Tú Anh

    Giảng viên

Phan Thanh Đê

     Giảng viên

      Nguyễn Thị 

       Hữu Hạnh

       Giảng viên

Nguyễn Thị Hạnh

     Giảng viên

    Trần Hóa

    Giảng viên

Nguyễn Thị Minh

     Giảng viên

         Văn Thị 

      Hồng Nhung

       Giảng viên

       Huỳnh Ngọc

          Anh Thư

         Giảng viên

          Phạm Thị

        Thanh Thủy

         Giảng viên

        Nguyễn Thị

        Tuyết Trinh

         Giảng viên

  Trần Thị Tùng

     Giảng viên