Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường học thân thiện và thuận lợi nhất cho người học, cơ hội nghề nghiệp tốt nhất và đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của doanh nghiệp.”

Khi cần đến Kế Toán – Tài Chính, xin hãy đến với chúng tôi, Khoa Tài Chính – Kế Toán trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức! https://www.facebook.com/tcktkhoa/videos/2380913978601952/  

[Xem thêm]