Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường học thân thiện và thuận lợi nhất cho người học, cơ hội nghề nghiệp tốt nhất và đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của doanh nghiệp.”

Nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp và gia đình có điều kiện tham gia dự lễ tốt nghiệp, Khoa xin thông báo việc gia hạn việc đăng ký dự lễ và mượn lễ phục đến 9h ngày 31/12/2016 Nhận lễ phục từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 ngày 5 và 6 tháng […]

[Xem thêm]

Nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp và gia đình có điều kiện tham gia dự lễ tốt nghiệp, Khoa xin thông báo việc gia hạn việc đăng ký dự lễ và mượn lễ phục đến 9h ngày 31/12/2016 Nhận lễ phục từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 ngày 5 và 6 tháng […]

[Xem thêm]