THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ DANH SÁCH HSSV KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK1 NH 2023-2024

     Căn cứ theo thông báo số: 86/TB-CNTĐ-HSSV ngày 17 tháng 06 năm 2024 của Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên, nay, khoa Tài chính – Kế toán tổng hợp và thông báo Danh sách HSSV khoa Tài chính – Kế toán được cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2023-2024 theo file excel đính kèm như sau:

***Chi tiết thông báo số 86/TB-CNTĐ-HSSV ngày 17 tháng 06 năm 2024 của Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên xem thêm trong fie đính kèm:

***Lưu ý: nếu có thông tin cần điều chỉnh, bổ sung thì HSSV phản hồi trực tiếp tại Phòng CTCT-HSSV đến hết 16h00 ngày 24/06/2024

Trân trọng thông báo!

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *