Chuyên mục: Tuyển sinh

THÔNG TIN VỀ NGÀNH / NGHỀ ĐÀO TẠO KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trong giai đoạn tuyển sinh Năm 2020, khoa Tài chính kế toán trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức xin giới thiệu những ngành / nghề được đào tạo tại khoa như sau: 1/ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1.1 Ngành KẾ TOÁN 1.2 Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG     2/ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 2.1 Ngành KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Xem tiếp