THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ DANH SÁCH HSSV KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK1 NĂM HỌC 2023-2024

     Căn cứ theo thông báo số: 58 /TB- CNTĐ-HSSV ngày 10 tháng 05 năm 2024 của Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên, nay, khoa Tài chính – Kế toán tổng hợp và thông báo Danh sách HSSV khoa Tài chính – Kế toán đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2023-2024 theo file excel đính kèm như sau:


KKHT-HK1-NH23-24Tải xuống

***Chi tiết thông báo số 58 /TB- CNTĐ-HSSV ngày 10 tháng 05 năm 2024 của Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên theo link: http://pcthssv.tdc.edu.vn/?p=7512 

 ***Lưu ý: đây không phải là danh sách được cấp học bổng. HSSV xem danh sách, nếu có thông tin không đúng thì bổ sung, phản hồi trực tiếp tại Phòng CTCT-HSSV, hoặc qua số điện thoại: 028.22158640 (gặp cô Trâm) đến hết 16h00 ngày 24/05/2024

Trân trọng thông báo!

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *