LỊCH BẢO VỆ MÔN THỰC TẬP TN – BẬC TCCN KHÓA 14

Thời gian sinh viên thực hiện bảo vệ:

Thứ 2 (ngày 25/07/2016); Thứ 3 (ngày 26/07/206); Thứ 4 (ngày 28/07/2016)

Lịch làm việc: Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ.

Thời gian cho mỗi sinh viên là 30 phút (bao gồm phần trình bày và phản biện)

Hình thức thuyết trình: sử dụng powerpoint (Khoảng 15 slide)

Danh sách sinh viên thực hiện báo cáo: Danh sach hoi dong THUC TAP TN TC14