THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ NH 2019-2020 (Đợt : 1,CĐ)

Khoa Tài chính Kế toán xin thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè NH 2019-2020 (Đợt 1, Cao đẳng) theo file đính kèm:

So 150_LichThiKTHP_TongHop_TDC hk3 19-20 chinh thuc

HSSV có tham gia các học phần học kỳ hè lưu ý dự thi đúng ngày giờ!

Trân trọng thông báo!