QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KHÓA 2016, 2017, 2018

Khoa Tài chính – Kế toán xin thông báo về Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Trung cấp khóa 2016,2017 cụ thể như sau:

1/ Trình độ Cao đẳng (Liên thông từ trung cấp): chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm ngay bên dưới!

– QD 13 TN D3-20

– QD 12 TN D3-20

2/ Trình độ Trung cấp: chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm ngay bên dưới!

– QD 11 TN D3-20

– QD 10 TN D3-20

– QD 15 TN D3-20

– QD 16 TN D3-20

3/ Trình độ Cao đẳng chính quy ban ngày: chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm ngay bên dưới!

– QD 14 TN D3-20

– QD 17 TN D3-20

Trân trọng thông báo!