DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020 KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Khoa Tài chính – Kế toán xin thông báo danh sách quyết định tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 ngành Cao đẳng Kế toán và Trung cấp Kế toán doanh nghiệp theo file Danh sách đính kèm:

1/ Trung cấp: chih thuc 1 – TC – D2-20

2/ Cao đẳng: chinh thuc 1 – CD-D2-20

Trân trọng thông báo!