CHƯƠNG TRÌNH LIVE STREAM TƯ VẤN TUYỂN SINH 2021 NHÓM NGÀNH KINH TẾ – DỊCH VỤ (Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Du lịch)

  • Chương trình được diễn ra vào lúc 10h30-11h15 ngày 24/07/2021
  • Địa chỉ: Trang Tuyển sinh trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức

Trân trọng kính mời đón xem!