THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ theo Thông báo số 72/TB-CNTĐ-ĐT, nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến toàn thể HSSV của khoa thông tin về thời gian đăng ký học phần học kỳ hè, năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

– Thời gian đăng ký chính thức: 8h00 ngày 18/06/18 đến 24h00 ngày 24/06/18

– Thời gian đăng ký bổ sung: 8h00 ngày 26/06/18 đến 24h00 ngày 01/07/18

– Thời gian học: từ 02/07/18 đến 04/08/18

– Nơi đăng ký: HSSV đăng ký học phần tại website: http://online.tdc.edu.vn/

Chi tiết vui lòng xem trong file Thông báo đính kèm: DANG KY HP HOC KY he (17-18)

Trân trọng thông báo!