THÔNG BÁO V/V BAN HÀNH SỔ TAY HSSV HK HÈ NĂM HỌC 2017-2018

Theo Thông báo số 74/TB-CNTĐ-ĐT, nay khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến toàn thể HSSV của khoa thông tin về việc ban hành sổ tay HSSV học kỳ hè năm học 2017 – 2018 như sau:

Sổ tay học sinh, sinh viên – học kỳ hè năm học 2017 – 2018 được ban hành và đăng tải tại:

Chi tiết vui lòng xem trong file Thông báo đính kèm: Thong bao ban hanh so tay HSSV

Trân trọng thông báo!