NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tài chính ngân hàng là một trong những ngành luôn giữ vị trí top trong khối ngành kinh tế – dịch vụ được nhiều bạn quan tâm tìm hiểu và ưu tiên lựa chọn đăng ký học. Vậy ngành Tài chính ngân hàng phải làm những công việc gì và có vị trí, vai trò như thế nào là gì? Ra trường có dễ xin việc hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Ngành Tài chính ngân hàng?

Ngành Tài chính – Ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực kinh tế và quản lý tài chính, chuyên sâu về việc quản lý, giám sát và tư vấn về nguồn lực tài chính cũng như các dịch vụ ngân hàng. Ngành này bao gồm nhiều hoạt động và chức năng liên quan đến quản lý tiền tệ, tài chính cá nhân và doanh nghiệp, quản lý rủi ro tài chính, và các dịch vụ ngân hàng đa dạng.

Dưới đây là một số khía cạnh chính của ngành Tài chính – Ngân hàng:

 1. Ngân hàng:
 • Ngân hàng thương mại: Cung cấp dịch vụ tài khoản, vay mượn, và quản lý tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp.
 • Ngân hàng đầu tư: Cung cấp dịch vụ đầu tư, quản lý tài sản và quản lý quỹ đầu tư cho khách hàng.
 1. Tài chính Cá nhân:
 • Quản lý Tài chính cá nhân: Cung cấp tư vấn và dịch vụ quản lý tài chính cá nhân cho cá nhân và gia đình.
 • Dịch vụ Tư vấn Đầu tư: Hỗ trợ cá nhân xây dựng kế hoạch đầu tư và lập kế hoạch hưu trí.
 1. Quản lý Rủi ro Tài chính:
 • Bảo hiểm: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm để bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro tài chính do các sự kiện bất ngờ như tai nạn, bệnh tật, hoặc thất nghiệp.
 • Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 1. Tài chính Doanh nghiệp:
 • Quản lý Tài chính Doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính, lập kế hoạch ngân sách, và đánh giá hiệu suất tài chính.
 • Ngân hàng Doanh nghiệp: Cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài chính cho doanh nghiệp, bao gồm vay vốn, quản lý thanh toán, và các giải pháp tài chính khác.
 1. Chứng khoán và Thị trường Tài chính:
 • Chứng khoán: Quản lý và giám sát thị trường chứng khoán, nơi giao dịch cổ phiếu và các công cụ tài chính khác.
 • Nguyên tắc Thị trường Tài chính: Giảng dạy và nghiên cứu về nguyên tắc và các quy tắc liên quan đến thị trường tài chính.

Ngành Tài chính – Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế, quản lý rủi ro tài chính, và tạo ra các dịch vụ quan trọng cho cá nhân và doanh nghiệp. Các chuyên gia trong ngành này thường cần có kiến thức sâu rộng về tài chính, kỹ năng quản lý và phân tích, cũng như hiểu biết vững về quy định và thị trường tài chính.

Nói một cách dễ hiểu, đây là một hoạt động kinh doanh riêng biệt bằng cách thông qua qua ngân hàng và các công cụ tài chính của ngân hàng để thực hiện tất cả dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ bao gồm: bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.

Ngành Tài chính Ngân hàng trình độ Cao đẳng là một chương trình đào tạo giúp học viên hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Dưới đây là một giới thiệu chi tiết về ngành này:

 1. Mục tiêu chương trình:
 • Hiểu biết về tài chính: Nắm vững các nguyên tắc và công cụ quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp.
 • Ngân hàng và tài chính doanh nghiệp: Hiểu biết về hoạt động ngân hàng và cách tài chính ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro: Phát triển kỹ năng đánh giá và quản lý rủi ro tài chính.
 1. Các môn học chính:
 • Nguyên tắc tài chính: Học về quản lý nguồn lực tài chính, đánh giá hiệu suất đầu tư và xây dựng chiến lược tài chính.
 • Ngân hàng và Tài chính ngân hàng: Tìm hiểu về hoạt động ngân hàng, quản lý tài chính trong môi trường ngân hàng.
 • Quản lý Rủi ro tài chính: Nắm bắt cách đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, bao gồm cả rủi ro hạch toán và rủi ro thị trường.
 • Luật và Etiquette Ngân hàng: Hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến ngành ngân hàng và quy tắc ứng xử trong lĩnh vực này.
 1. Thực hành và Thực tập:
 • Thực hành Phân tích Tài chính: Áp dụng kiến thức để phân tích báo cáo tài chính và đưa ra đánh giá về tình hình tài chính.
 • Thực tập Ngân hàng: Cung cấp cơ hội thực tế để sinh viên trải nghiệm công việc trong ngành ngân hàng.
 1. Cơ hội nghề nghiệp:
 • Chuyên viên Tài chính cá nhân: Hỗ trợ cá nhân và gia đình xây dựng kế hoạch tài chính và đầu tư.
 • Nhân viên Ngân hàng: Thực hiện các dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ khách hàng về sản phẩm và dịch vụ tài chính.
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp: Cung cấp tư vấn về chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.
 • Quản lý Rủi ro Tài chính: Chịu trách nhiệm về việc đánh giá và quản lý rủi ro tài chính trong tổ chức.
 1. Phát triển bổ sung:
 • Sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học hoặc các khóa học chuyên sâu về quản lý tài chính, ngân hàng và đầu tư.

Ngành Tài chính Ngân hàng trình độ Cao đẳng cung cấp sinh viên cơ hội để phát triển kỹ năng phân tích, quản lý tài chính, và làm việc trong môi trường ngân hang, công ty đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm. Đây là một nền tảng tốt để họ bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

 

 

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN

Đào tạo cử nhân Tài chính ngân hàng trình độ cao đẳng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn về lĩnh vực tài chính và tiền tệ.

Ngoài ra người học còn được trang bị các kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian….

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 • Chuyên viên các lĩnh vực tài chính, tiền tệ ngân hàng: thẻ tín dụng ngân hàng, kinh doanh, tiền tệ, phân tích tài chính, định giá tài sản,….
 • Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại.
 • Nhân viên kinh doanh ngoại tệ….
 • Giảng viên ngành Tài chính – ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *