KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY CHO HSSV NĂM 2023

Căn cứ theo thông báo số 590/KH-CNTĐ-TCHC ngày 08/07/2023 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, nay, khoa Tài chính – Kế toán xin thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy cho HSSV năm 2023 như sau:

  • Thời gian: thứ bảy, ngày 12/08/2023 bắt đầu lúc 7h30. Căn cứ vào số lượng SV tốt nghiệp đăng ký dự lễ, Ban tổ chức sẽ phân bổ thời gian cụ thể của từng khoa sau.
  • Địa điểm: Hội trường H của trường
  • Chi tiết kèm theo vui lòng xem thêm trong thông báo đính kèm:

*** Về việc đăng ký dự lễ, đăng ký mượn lễ phục, khoa sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trân trọng thông báo!

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *