THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

totnghiep

Để chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp năm 2017 được diễn ra thành công và tốt đẹp, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể các sinh viên như sau:

Tn2017

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời xin viên tham khảo file đính kèm:(72) 11.29 thong bao tham du le tot nghiep nam 2017