THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ theo thông báo số 71/TB-CNTĐ-SV ngày 16/07/18 của trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, khoa Tài chính Kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV bậc Cao đẳng và Trung cấp khóa 2018-2019 về việc tham gia tuần lễ sinh hoạt công dân cụ thể như sau:

1/ Đối tượng: tất cả HSSV bậc Cao đẳng và Trung cấp các khóa

2/ Thời gian tổ chức (dự kiến):

– Từ 04/09/2018 – 09/09/2018: dành cho HSSV khóa 2017, 2016 và các khóa 2015 trở về trước còn học tại trường.

– Từ 10/09/2018 – 16/09/2018: dành cho HSSV khóa 2018

* Lịch chi tiết sẽ thông báo cụ thể tại trang online.tdc.edu.vn trước ngày tổ chức 1 tuần.

3/ Quy định về việc tham gia tuần lễ sinh hoạt công dân:

– Đây là hoạt động BẮT BUỘC đối với tất cả HSSV

– Mặc đồng phục khi tham dự

– Thực hiện điểm danh

– Thực hiện bài thu hoạch

*** Việc tham gia này sẽ được ghi nhận và cộng điểm rèn luyện cho cả 2 học kỳ năm học 2018-2019

Cụ thể vui lòng xem trong file đính kèm! (ThongbaoSHCD NH 2018-2019,  Phu luc I. Quy che cong tac HSSV)

Trân trọng thông báo!