LUẬT KẾ TOÁN MỚI 2015

lawĐể đáp ứng nhu cầu phát triển và môi trường hội nhập, Luật Kế toán 2015 được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2017. Luật này sẽ thay thế cho luật kế toán 2003,  số 03/2003/QH11.

luat-ke-toan-so-88-2015-qh13