THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP

  • Nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp và gia đình có điều kiện tham gia dự lễ tốt nghiệp, Khoa xin thông báo việc gia hạn việc đăng ký dự lễ và mượn lễ phục đến 9h ngày 31/12/2016
  • Nhận lễ phục từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 ngày 5 và 6 tháng 01 năm 2017 tại phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên.