THÔNG BÁO TUYỂN SINH THỰC TẬP NGÂN HÀNG MARITIME BANK

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về thông tin tuyển sinh viên thực tập ngân hàng Maritime bank như sau:
1/ Địa điểm thực tập: Thủ Đức, Quận 9, Bình Thạnh
2/ Số lượng: 10 sinh viên
3/ Thời gian nộp hồ sơ xem xét: từ nay đến ngày 30/06/2018
4/ Hồ sơ xem xét:

HSSV tải hồ sơ theo mẫu tại website: http://jobs.mtalent.com.vn/vi  hòan thành và gửi về địa chỉ email:  nguyetnta3@msb.com.vn; ravtt1@msb.com.vn; trangvth3@msb.com.vn.

Chi tiết xem thêm trong thông báo đính kèm Ngan hang maritime bank
Trân trọng thông báo!