THÔNG BÁO HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 2)

Căn cứ theo Thông báo số 27/TB-CNTĐ-SV ngày 29/03/2018 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc nộp hồ sơ xét cấp Học bổng vượt khó năm học 2017-2018 (Đợt 2) như sau:

1/ Giá trị học bổng: 2,000,000 đồng / suất
2/ Điều kiện, tiêu chí học bổng:
a/ Kết quả học tập, rèn luyện:
+ Điểm trung bình học tập HK1 năm học 2017-2018: >=7.0
+ Điểm trung bình rèn luyện HK1 năm học 2017-2018: >=7.0
+ Tính đến thời điểm xét cấp học bổng không còn bị hình thức kỷ luật nào
b/ Hoàn cảnh gia đình:
+ HSSV thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai lũ lụt trong năm 2017 và 2018, bản thân có khó khăn về sức khỏe (khuyết tật, bệnh hiểm nghèo…)
*** Lưu ý: HSSV chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2017-2018. Không xét hồ sơ cho những trường hợp HSSV đã được cấp học bổng vượt khó đợt 1 HK1 năm học 2017-2018
3/ Nơi nộp hồ sơ: HSSV nộp cho giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập
4/ Thời gian nộp hồ sơ:  giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập họp lớp xét học bổng và lập danh sách nộp về phòng CTCT-HSSV từ nay đến 11h ngày 21/04/2018.

*** Lưu ý: HSSV cần nộp hồ sơ cho giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập sớm hơn hạn nộp 21/04/2018
5/ Hồ sơ nộp gồm có:
+ Đơn xin xét học bổng theo mẫu (Don hoc bong)

+ Giấy chứng nhận, giấy xác nhận hoàn cảnh của HSSV

Chi tiết xem trong file Thông báo đính kèm TBHBVKDOT2 NH17-18

Trân trọng thông báo!