THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – BẬC TC KHÓA 2015

Nhằm tạo điều kiện cho việc Thực tập tốt nghiệp của sinh viên bậc Trung cấp Khóa 2015, Khoa xin thông báo đến các em sinh viên như sau:

Từ nay đến ngày 13 tháng 05, sinh viên tiến hành liên hệ, tìm kiếm đơn vị thực tập và lập danh sách gởi về Khoa.

Nếu sinh viên nào không tìm được nơi thực tập và không liên hệ Khoa hỗ trợ thì sau ngày 13/05, Khoa sẽ không lên kế hoạch thực tập cho các sinh viên này. Như vậy, các sinh viên này sẽ thực tập với khóa tiếp theo.

Trân trọng thông báo!