THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN CÁC KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC

     Nhằm tạo thuận lợi cho HSSV trong việc chuẩn bị điều kiện Anh văn để tốt nghiệp ra trường, khoa Tiếng Anh có tổ chức mở các học phần Anh văn 1, 2, 3, 4, 5 áp dụng cho HSSV các khóa 2014, 2015, 2016 có nhu cầu học. Nay khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của Khoa về thông tin đăng ký học phần Anh văn 1, 2, 3, 4, 5 cụ thể như sau:

1/ Đối tượng đăng ký: tất cả HSSV của Khoa Tài chính kếtoán các khóa 2016 trở về trước có nhu cầu

2/ Thời hạn đăng ký: từ nay đến hết 10h ngày 31/11/2018

3/ Hình thức đăng ký:  HSSV đăng ký theo lớp, theo mẫu đính kèm MAUDANGKY và gởi mail về khoa trước 10h ngày 31/11/2018

***Lớp đăng ký liên hệ Cố vấn học tập / Giáo viên chủ nhiệm để gởi mail file đăng ký về khoa đúng thời hạn đăng ký!

Trân trọng thông báo!