THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC KHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN

   Nhằm nâng cao sự hiểu biết cũng như cung cấp các kỹ năng cần thiết về đầu tư chứng khoán cho HSSV khoa Tài chính kếtoán, qua đó khích lệ tinh thần yêu thích học hỏi, tăng cường khả năng chủ động, sáng tạo đối với ngành nghề của khoa, nay, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của Khoa về thông tin tổ chức khóa học cơ bản chứng khoán như sau:

1/ Thời gian: 7h – 11h30, thứ 7, ngày 08/12/2018

2/ Địa điểm: Hội trường H – Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

3/ Đối tượng HSSV tham gia: Tất cả HSSV thuộc Khoa Tài chính kế toán có nhu cầu tham gia

4/ Nội dung khóa học: kiến thức cơ bản, nâng cao về chứng khoán, thị trường chứng khoán

Chi tiết vui lòng xem trong thông báo đính kèm (76) 11.13 thong bao v.v to chuc khoa hoc co ban chung khoan

***Cố vấn học tập / Giáo viên chủ nhiệm vui lòng triển khai và thông báo đến HSSV của lớp tham gia khóa học!

Trân trọng thông báo!