THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Trường Cao Đảng Công Nghệ Thủ Đức thông báo tuyển sinh liên thông.

Các ngành nghề bao gồm Kế Toán và  thời gian đào tạo được quy định chi tiết trong file đính kèm.

Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2017.

Trân trọng!

Thong bao tuyen sinh CDLT 2017