HSSV THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ thông báo số 133/TB-CNTĐ-SV, tất cả sinh viên cần thực hiện ký cam kết năm học 2017-2018 hai nội dung sau:

– Quy định về an toàn giao thông;

– Quy chế học sinh sinh viên.

Để thực hiện, sinh viên thực hiện theo các bước như sau:

Đăng nhập vào hệ thống tài khoản cá nhân=>Sinh viên cam kết=>Check các nội dung=>Lưu

Thời gian thực hiện: từ ngày 10/11/2017 đến 11/12/2017

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *