CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠO NGUỒN VINPEARL 2018-2019

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa được biết về thông tin chương trình thực tập tạo nguồn Vinpearl 2018-2019 cụ thể như sau:

1/ Đối tượng tham gia:    Sinh viên năm cuối, cam kết sau khi thực tập sẽ làm việc tại Vinpearl, các trường hợp khác cần sẽ xem xét tiếp nhận theo nhu cầu của doanh nghiệp

2/ Thời gian đăng ký chương trình thực tập: sinh viên hoàn thành mẫu đính kèm MAU PHIEU DANG KI TRAINEE VINPEARL và nộp về khoa Tài chính kế toán đến hết ngày 15/11/18

2/ Thời gian thực tập: 29/05/2019 – 29/07/2019

3/ Địa điểm thực tập: hệ thống Vinpearl trong cả nước

4/ Tiêu chuẩn yêu cầu với thực tập sinh: gồm 4 nội dung (Ngoại hình, Ngoại ngữ, Nghiệp vụ và Thái độ), sinh viên vui lòng xem trong file thông báo đính kèm (74) 11.06 thong bao v.v dang ky tham gia chuong trinh thuc tap Vinpeal

Chi tiết vui lòng xem trong file thông báo đính kèm trên và thư giới thiệu chương trình của Vinpearl VINPEARL TRAINEE PROGRAM F

Trân trọng thông báo!