THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

     Căn cứ vào kế hoạch số 136/KH-CNTĐ-HC ngày 11/12/18 của trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp cho HSSV năm 2019 , căn cứ về quy định mượn trả đồng phục lễ Tốt nghiệp, nay, Khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến HSSV tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2018 của khoa về thông tin tham dự lễ Tốt nghiệp như sau:

1/ Thời gian tham dự: Lúc 7h30, thứ bảy, ngày 12/01/19

2/ Địa điểm: Hội trường H

3/ Khách mời tham dự: HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2018; quý phụ huynh HSSV

4/ Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự lễ Tốt nghiệp:

– Thời gian đăng ký tham dự và đóng tiền mượn lễ phục từ 24/12/18 đến 16h00 ngày 04/01/19 tại văn phòng khoa Tài chính kế toán (phòng A203) ( Sáng từ 8h00 – 11h30 (thứ 2 đến thứ 7); chiều từ 14h00 đến 16h30 (thứ 2 đến thứ 6) )

* Nhà trường cho HSSV mượn lễ phục miễn phí, tuy nhiên, HSSV khi làm thủ tục mượn lễ phục cần tạm nộp 300,000 đồng/bộ để đảm bảo trách nhiệm trong việc bảo quản lễ phục, số tiền này sẽ được trả lại ngay khi HSSV trả lễ phục đúng hạn. Trường hợp HSSV làm mất, rách, hỏng thì sẽ bồi thường theo quy định.

5/ Thời gian nhận, trả lễ phục:

– Thời gian nhận: thứ 6 ngày 11/01/19 (sáng và chiều) tại văn phòng khoa Tài chính kế toán (HSSV mang theo thẻ HSSV, hoặc CMND)

– Thời gian trả: từ 9h00 đến 11h00 ngày 12/01/19 (ngày diễn ra lễ Tốt nghiệp) tại sảnh hội trường H

*** HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2018 thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này, những trường hợp chậm trễ, khoa Tài chính kế toán sẽ không giải quyết!

Chi tiết vui lòng xem thêm file thông báo đính kèm (82) 12.19 thong bao tham du le tot nghiep nam 2019.1

Trân trọng thông báo!