THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN 3, 4, 5

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 06/07/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về việc ban hành tiến độ năm học 2018 – 2019  và Kế hoạch đào tạo học phần Anh văn 3, Anh văn 4, Anh văn 5 của Khoa Tiếng Anh.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên từ khóa 16 trở về trước  học và thi học phần Anh văn 3, Anh văn 4, Anh văn 5 để chuẩn bị thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, nhà trường có thông báo về việc tổ chức học Anh văn 3, Anh văn 4, Anh văn 5. Nay, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về thông tin học các học phần Anh văn 3, 4, 5 cụ thể như sau:

Untitled

Lưu ý:

  • HSSV đăng ký học phần tại website: http://online.tdc.edu.vn/
  • Trong quá trình đăng ký học phần nếu có thắc mắc HSSV liên hệ:

+ Trung tâm Thông tin Thư viện (phòng B116), điện thoại: 028 66839880.

+ Khoa quản lý học phần, Phòng QLĐT (Phòng A004), điện thoại: 028 38970023.

Trân trọng thông báo ./.