THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HSSV HK2 NĂM HỌC 2018-2019

Theo thông báo số 10/TB-CNTĐ-ĐT của Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, nay, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về việc ban hành sổ tay HSSV HK2 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

– Sổ tay học sinh, sinh viên – học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 tại website:

http://tdc.edu.vn ⇒ Thông tin sinh viên ⇒ Sổ tay sinh viên.

http://online.tdc.edu.vn ⇒ Sổ tay sinh viên.

– Khoa gửi kèm sổ tay HSSV HK2 năm học 2018-2019

1. So tay sinh vien Cao dang – HK2 – NH 2018-2019

2. So tay hoc sinh Trung cap – HK2 – NH 2018-2019

Trân trọng thông báo!