THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK2 NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ theo Thông báo số 06/TB-CNTĐ-ĐT, khoa Tài chính kế toán xin thông báo đến toàn thể HSSV của khoa về thời gian đăng ký học phần HK2 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

LICH

*** HSSV đăng ký học phần tại website: http://online.tdc.edu.vn/. Trong quá trình đăng ký học phần nếu có thắc mắc thì HSSV liên hệ: Trung Tâm Thông Tin Thư Viện (phòng B116) điện thoại 028 66839880; Khoa quản lý học phần, phòng QLĐT (phòng A004), điện thoại 028 38970023

Chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm DANG KY HP HOC KY II (18-19)

Trân trọng thông báo!