THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO HSSV NĂM 2018

     Theo kế họạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho HSSV năm 2018 đã đưa tin sẽ diễn ra vào lúc 7h30 thứ bảy, ngày 12/01/2019 tại hội trường B. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng HSSV đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp chưa đảm bảo số lượng tổ chức. Vì thế, thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho HSSV năm 2018 được thay đổi, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04/2019. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau!

     Trân trọng thông báo!