THÔNG BÁO HỌC PHÍ HK II-CĐLT KHÓA 2016

Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp thông báo đến các sinh viên bậc Cao đẳng Liên thông khóa 2016 về việc đóng học phí HK II. Theo đó, sinh viên cần đăng nhập vào website để biết mức học phí cần đóng và đóng học phí đến 16-10-2017.

Chi tiết, sinh viên xem file đính kèm:

Thong bao thu HP CDLT 16 hk2 2016-2017